Bedrijfsadministratie

Schoenmaker blijf bij je leest!
Veel ondernemers, en met name beginnende ondernemers, brengen hele avonden en andere vrije uren door met het uitzoeken van bonnetjes, rekeningen en een spreadsheet om enige ordening te scheppen in hun financiën.

Een korte berekening leert dat deze kostbare tijd beter besteed kan worden aan het uitwerken van ideeën, het afronden van lopende projecten of, als er dan toch iets administratiefs gedaan moet worden, het schrijven en sturen van facturen. En: heeft u geen gezin? Of hobby’s?

Het voeren van een deugdelijke administratie is een wettelijke verplichting, die met name door de belastingdienst kan worden gecontroleerd. Die zal dat periodiek ook daadwerkelijk doen. De relatie tussen basisdocumenten (inkomende en uitgaande facturen, bankafschriften etc) en de gevoerde administratie moet eenduidig en volgbaar zijn. Ook zijn er wettelijke regels waar bijvoorbeeld een factuur aan moet voldoen.

De administratieve registratie van al uw financiële gegevens kunt u beter uitbesteden aan een vertrouwd adres met kennis van zaken ten aanzien van het voeren van een bedrijfsadministratie. In overleg kunnen we afspreken welke overzichten voor u wenselijk zijn. Gaat het alleen over de verplichtingen naar de belastingdienst of kunnen andere overzichten, zoals bijvoorbeeld van de liquiditeit in de onderneming, ook een zinvolle bijdrage leveren?

MAD-Finance heeft alle kennis in huis die noodzakelijk is om uw financiële administratie en de gewenste rapporten voor u te verzorgen.
Over de aanlevering van de daarvoor noodzakelijke gegevens kunnen we goede afspraken maken. Op die manier hebt u zelf de gerelateerde kosten meer in de hand.