Belastingaangiftes

Met regelmatige tussenpozen zal de belastingdienst op de hoogte gehouden willen worden van het reilen en zeilen van uw onderneming.

Hoewel de belastingdienst zich als één organisatie naar de ondernemingen en ook particulieren presenteert, is een duidelijk verschil tussen de verschillende soorten belastingen.

De BTW, ook wel omzetbelasting, is een aangiftebelasting. Dat betekent dat u betaalt wat u zelf aangeeft. Bij periodieke controles zal de juistheid van de aangiftes worden gecontroleerd met behulp van een boekenonderzoek.
Geconstateerde onjuistheden kunnen dan resulteren in forse boetes.

De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting volgen ook uit uw eigen aangifte, maar die worden – in meer of mindere mate – gecontroleerd door de belastingdienst voordat een definitieve aanslag wordt opgelegd.
De belastingdienst berekent dus de te betalen belasting.

Met name de omzetbelasting zal met een hoge frequentie, meestal per kwartaal, maar soms ook maandelijks, moeten worden aangegeven.

Deze zorgen kan MAD-Finance van u overnemen. Die van de aangiftes natuurlijk, niet die van de betaling ervan. Wel kan MAD-Finance eraan bijdragen dat u niet te veel betaalt, o.a. door met u mee te denken over de fiscale consequenties van bedrijfsbeslissingen, liefst voordat ze ten uitvoer gebracht worden. Zo kan de timing van een investering of de exacte specificatie ervan grote gevolgen hebben voor de te betalen belastingen.
Standaard geef ik een toelichting over onverwachte verschillen van de verschuldigde belasting tussen verschillende periodes.