Coaching en advies

In mijn werk heeft het mij altijd geboeid wat nou de samenhang was tussen de financiële rapportage en de achterliggende operationele processen.
Die interesse, die fascinatie heeft zich in de loop van de tijd uitgebreid naar de beslissers in die processen: Waarom beslissen zij op een bepaalde manier. Is er alleen maar een economische reden, of is er meer aan de hand.
Het kan zomaar gebeuren dat een manager zich is gaan vervelen en dan iets nieuws wil, zonder zich voldoende op de gevolgen te concentreren.

Als adviseur kun je je dan beperken tot het puur economische vraagstuk over het wel of niet nemen van die beslissing, maar interessanter vind ik de vraag waarom hij zich is gaan vervelen.
Een ander voorbeeld is wellicht dichter bij huis: je hebt als éénpitter een bloeiende zaaak opgebouwd met nu zo’n 20 man personeel en je merkt dat er onvrede ontstaat op de werkvloer. Hoe pak je dat aan? Wat is je eigen positie daarin? Wat voor manager ben jij?

Ik ben er met hulp van mijn ITIP-leraar achtergekomen dat ik geen ideale werknemer ben. Sterker nog: ik duld eigenlijk geen baas boven mij. Ik houd mijn mening nl niet voor me. En omdat in een ondergeschikte (werknemers-)positie het wel of niet opvolgen van mijn advies ook gevolgen voor mijzelf heeft, werd het tijd om mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en voor mezelf te beginnen. Dat maakt me nog geen getalenteerd ondernemer, maar mijn beslissingen zijn wel alleen van mij en ik hoef me niet te voegen naar die van anderen, bijvoorbeeld mijn baas. En ik kan mijn eigen prioriteiten stellen.

Ik heb geleerd regelmatig naar mezelf te kijken en laat dat ook nog regelmatig door anderen doen. In mijn coaching kijk ik naar de ander en geef terug wat ik zie. Ik hou een spiegel voor: respectvol, kritisch en soms hard.
Ook hierin hou ik mijn mening niet achter. En ik doe één ding die een spiegel niet doet: ik vraag je nadrukkelijk te kijken. Vervolgens geef ik praktische tips hoe je (stapsgewijs) verder kunt komen.

Daarnaast geef ik natuurlijk ook nog advies op louter financieel–bedrijfskundige vragen. Investeringscalculaties, liquiditeitsprognoses etc lijken puur financieel, maar “waarom wil je het doen” zal altijd mijn eerste vraag zijn. Dat antwoord kan kort zijn, maar ook aanleiding zijn tot een dieper onderzoek.