Salarisadministratie

Het in dienst hebben van werknemers brengt nogal wat rompslomp met zich mee. Naast het aansturen, beoordelen en gewoon het omgaan met medewerkers willen ze ook regelmatig hun salaris betaald krijgen. Ook willen ze zich verzekerd weten van een fatsoenlijk pensioen en een financieel vangnet als er onverhoopt iets mis gaat en een ontslag onvermijdelijk is. Het is daarom belangrijk dat de betaling van de nettosalarissen en de afdrachten aan de verschillende instanties correct en op tijd gebeurt.

Hoewel MAD-Finance niet zelf de salarisadministratie voor u zal verzorgen, kan ik er wel voor zorgen dat u de zorg van een salarisadministratie volledig uit handen kunt geven.
MAD-Finance heeft goede contacten met gespecialiseerde salarisverwerkende bedrijven. Deze kunnen ervoor zorgen dat u uw medewerkers tijdig hun nettosalaris kunt uitbetalen. Ze berekenen de juiste inhoudingen op de brutosalarissen voor belastingen, premies en andere heffingen , volgens de geldende wet- en regelgeving en geven aan wanneer u welke afdrachten moet doen. Verder verzorgen zij de verplichte aangiftes aan en contacten met de betreffende instanties.
MAD-Finance zal de berekende bedragen controleren en verder verwerken in uw administratie.

Het enige wat u moet doen is op tijd betalen.