Over Jan Meijer

Ik ben geboren in 1956 in Winschoten (Gr.), maar woon inmiddels al 28 jaar in het Brabantse land. Getrouwd met Mirjam, die een eigen praktijk heeft voor acupunctuur, coaching, Reiki en natuurgeneeswijzen. We hebben beiden onze eigen werkplekken in de schitterende tuin van ons huis in het hartje van Tilburg.

Wat is mijn achtergrond?

Ik heb ruim 25 jaar zeer diverse ervaring in het administreren van ondernemingen. Na een gedegen periode van boekhoudkundige werkzaamheden op het Rekencentrum van Philips in Eindhoven ben ik (binnen Philips) overgestapt naar ODM, een Philips-fabriek voor machines voor de CD-productie.
Daar ben ik me bezig gaan houden met het verstrekken van financiële bedrijfsinformatie: o.a. kostenbudgetten, omzetdoelstellingen en kostprijzen. Echter, echte bedrijfsinformatie ontstaat pas uit de analyse als de werkelijkheid verschilt van de prognose: zijn de gekozen uitgangspunten bij het bepalen van de doelstellingen nog wel valide, in welk opzicht is er iets veranderd, wat was het effect daarvan op de cijfers tot dan toe en vooral: wat is de invloed daarvan op de toekomst?
Met een zekere regelmaat is het zinnig om opnieuw naar de toekomst van het bedrijf te kijken. Wat zijn reële doelstellingen en wat is nodig om deze te bereiken?

Ik heb gewerkt in internationale functies bij een beursgenoteerde onderneming, als groepscontroller bij een landelijk opererend installatiebedrijf en bij kleine, regionaal werkende bedrijven in leidinggevende functies en in managementteams.

Wat zijn mijn kwaliteiten?

Ik ken mijn plek in een organisatie: ík ben niet de ondernemer, dat is mijn klant. Ik weet echter wel genoeg van bedrijfsprocessen en de daarmee gerelateerde financiële stromen om deze goed in kaart te kunnen brengen en mijn klant van advies te kunnen dienen.

Ik ben analytisch sterk, vooral als het gaat om verbanden, bv tussen financiële gegevens en informatie van de werkvloer. Ik zoek ook graag naar die verbanden.

Ik kom mijn afspraken na.

Voor een uitgebreide CV klik hier.