Verstrekken financiële rapportages

Voor veel ondernemers is de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting de belangrijkste reden om een jaarrekening op te laten stellen.

Er zijn echter nog meer redenen:

Deze en andere redenen kunnen aanleiding zijn tot het opstellen van een uitgebreidere jaarrekening dan voor de belastingaangifte strikt noodzakelijk is.

Indien gewenst kan deze rapportage ook per kwartaal opgesteld worden, of zelfs maandelijks als u dat voor uw bedrijfsvoering noodzakelijk vindt.

Ook andere meer specifieke rapporten zijn uiteraard mogelijk.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een liquiditeitenbegroting, analyses van debiteuren en crediteuren of specifieke rapportages, die zich toespitsen op een bepaald deel van uw bedrijfsproces.

Elke rapportage is in vorm en frequentie af te spreken.

Een jaarverslag is eigenlijk een reclamefolder met de financiële gegevens als kern. Het is een mogelijkheid om uw stakeholders op de hoogte te houden van de voortgang van uw bedrijf met informatie over uw doelstellingen, verwachtingen, nieuwe producten , etc.

Ik ben een aantal jaren nauw betrokken geweest bij het opstellen en vormgeven van de jaarverslagen van een beursgenoteerde onderneming, zowel met betrekking tot het financiële als het tekstuele gedeelte.